Produkter


     Cirkulationstork

     Frötork

     Konsilos

     Körvåg

     Omrörare

     Silos

     Spannmålstork

     Tippgrop
        · Bilder
        · Produktinfo
        · Video

     Transportörer /
        Elevatorer

     Övriga produkter

 


 

 » Tippgrop » Produktinformation

 

Leverantörer:
- JEMA (Transportörer och tippgropar)

Produktblad:

Ladda ner ritningar i pdf (6 mb)

Produktspecifikationer:

Kapacitet och dimensionsöversikt

Korn-

grops-

typ

Kapacitet stålgrop

Längd (L måttet) x 3 m

Djup  (D måttet)

 

Betonggrop

Längd

(A måttet)

Betong-grop

bredd

(C mått)

4x3 m

6x3 m

8x3 m

T 57

T 49

T 45

Grop 1

12,7 m3

20,7 m3

28,7 m3

2,33

2,4

2,53

L  Stålgrop + 3 m

3,18 m

Grop 2

17,5 m3

27,8 m3

38,1 m3

2,73

2,79

2,93

L Stålgrop + 3 m

3,18 m

Grop 3

22,5 m3

35,4 m3

48,3 m3

3,15

3,22

3,36

L Stålgrop + 3 m

3,18 m « Tillbaka

Groba Systems AB | Böste Strandväg 10 | 231 92 Trelleborg | 0709 15 67 01 Layout av MRA Design 2011